Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
7292604989 11/4/2019 odber elektrickej energie 3/2019 760,34 11/4/2019 23/4/2019 VSE, a.s. 44483767 55/2019 10/5/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
19030945 11/4/2019 odber kuchynského odpadu 3/2019 144 11/4/2019 22/4/2019 Inta, s.r.o 34129863 56/2019 10/5/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
3165110072 11/4/2019 dodávka tepla 4/2019 - preddavok 848,63 11/4/2019 25/4/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 57/2019 10/5/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8231272661 23/4/2019 služby mobilnej siete 3/2019 25,99 16/4/2019 23/4/2019 Slovak Telekom 35763469 58/2019 10/5/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
216/2019 23/4/2019 GDPR poradenstvo + externá osoba 68,40 16/4/2019 30/4/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 59/2019 10/5/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
5003234964 23/4/2019 poistenie majetku do 1/5/2020 174,93 18/4/2019 2/5/2019 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 60/2019 10/5/2019 POISTENIE MAJETKU - Zmluva č. 2111009705
280419 30/4/2019 doplatok k strave zamestnancov 4/2019 26,73 29/4/2019 30/4/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 61/2019 10/5/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8667901286 10/5/2019 odber zemného plynu 5/2019 - preddavok 93 3/5/2019 15/5/2019 SPP, a.s. 35815256 62/2019 5/6/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/162 10/5/2019 služby ochrany pred požiarmi 4/2019 20 6/5/2019 14/5/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 64/2019 5/6/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8232293022 10/5/2019 pevná linka a internet 4/2019 39,18 6/5/2019 20/5/2019 Slovak Telekom 35763469 65/2019 10/5/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
1911220350 10/5/2019 dodávka tepla 4/2019 - doplatok 175,37 10/5/2019 21/5/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 67/2019 5/6/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 10/5/2019 dodávka tepla 5/2019 - preddavok 600,37 10/5/2019 25/5/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 68/2019 5/6/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19194 10/5/2019 účtovníctvo a PaM 4/2019 70 10/5/2019 20/5/2019 Stredisko služieb škole 35540419 69/2019 5/6/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19040950 14/5/2019 odber kuchynského odpadu 4/2019 108 14/5/2019 24/5/2019 Inta, s.r.o 34129863 71/2019 5/6/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
8233359161 14/5/2019 služby mobilnej siete 4/2019 25,99 14/5/2019 23/5/2019 Slovak Telekom 35763469 72/2019 5/6/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
7294049577 22/5/2019 odber elektrickej energie 4/2019 670,14 15/5/2019 24/5/2019 VSE, a.s. 44483767 74/2019 5/6/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
07052019/2 22/5/2019 vodné stočné 4/2019 523,04 16/5/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 75/2019 5/6/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
370519 30/5/2019 doplatok k strave zamestnancov 5/2019 31,24 30/5/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 76/2019 5/6/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8677602084 13/6/2019 odber zemného plynu 6/2019 - preddavok 39 4/6/2019 17/6/2019 SPP, a.s. 35815256 78/2019 8/7/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/193 13/6/2019 služby ochrany pred požiarmi 5/2019 20 5/6/2019 14/6/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 79/2019 8/7/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013

Strana 3 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.