Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
801119 29/11/2019 doplatok k strave zamestnancov 11/2019 55,10 29/11/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 175/2019 11/12/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
00000171 4/12/2019 činnosť technika BOZP 10.-12./2019 25 3/12/2019 16/12/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 180/2019 4/1/2020 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
867754702 4/12/2019 odber zemného plynu 12/2019 - preddavok 453 3/12/2019 16/12/2019 SPP, a.s. 35815256 181/2019 4/1/2020 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
21911031 3/12/2019 active registratúra na rok 2020 600 3/12/2019 23/12/2019 Lomtec.com, a.s. 35795174 182/2019 4/1/2020 REG. - zmluva
2019/478 4/12/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2019 20 4/12/2019 14/12/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 184/2019 4/1/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
1911220890 9/12/2019 dodávka tepla 11/2019 - doplatok 232,93 9/12/2019 18/12/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 186/2019 4/1/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8247378278 9/12/2019 pevná linka a internet 11/2019 39,18 9/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom 35763469 187/2019 4/1/2020 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
3165110072 9/12/2019 odber tepla 12/2019 - preddavok 1109,33 13/12/2018 25/12/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 188/2019 4/1/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8248488095 13/12/2019 služby mobilnej siete 11/2019 28,01 13/12/2019 23/12/2019 Slovak Telekom 35763469 190/2019 13/1/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
2019490 13/12/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2019 20 13/12/2019 24/12/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 191/2019 13/1/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
7294324182 13/12/2019 odber elektrickej energie 11/2019 804,47 13/12/2019 20/12/2019 VSE, a.s. 44483767 192/2019 13/1/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
1003/2019 13/12/2019 súčinnosť s GDPR, zodpovedná osoba 4.Q 68,40 13/12/2019 20/12/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 193/2019 13/1/2020 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
19110920 16/12/2019 odber kuchynského odpadu 11/2019 122,4 16/12/2019 24/12/2019 Inta, s.r.o 34129863 198/2019 13/1/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19662 16/12/2019 účtovníctvo a PaM 11/2019 70 16/12/2019 23/12/2019 Stredisko služieb škole 35540419 199/2019 13/1/2020 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19739 17/12/2019 účtovníctvo a PaM 12/2019 70 16/12/2019 23/12/2019 Stredisko služieb škole 35540419 200/2019 13/1/2020 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
821219 19/12/2019 doplatok k strave zamestnancov 12/2019 40,66 19/12/2019 31/12/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 203/2019 13/1/2020 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
19004 13/02/2019 databáza web stránky na rok 2019 84 23/01/2019 23/01/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 11/2019 13/02/2019 ŠJ 1/19
5519006712 9/4/2019 kancelárske potreby a papier 119,06 1/4/2019 8/4/2019 Office Depot, s.r.o 36192384 45/2019 10/5/2019 ŠJ 10/2019
1902954 11/4/2019 čistiaci a dezinfekčný materiál 938,57 5/4/2019 18/4/2019 Kamiko Hygiene, s.r.o 45965340 50/2019 10/5/2019 ŠJ 11/2019
19018 9/4/2019 doména a webhosting do 3/2020 40 3/4/2019 17/4/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 48/2019 7/5/2019 ŠJ 12/2019

Strana 7 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.