Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8242951200 7/10/2019 pevná linka a internet 9/2019 39,18 7/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom 35763469 142/2019 5/11/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
3165110072 15/10/2019 odber tepla 10/2019 - preddavok 817,6 13/12/2018 25/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 144/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220755 15/10/2019 odber tepla 9/2019 - doplatok 268,68 9/10/2019 18/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 145/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19090815 15/10/2019 odber kuchynského odpadu 9/2019 57,6 10/10/2019 21/10/2019 Inta, s.r.o 34129863 146/2019 5/11/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
747/2019 15/10/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 10/10/2019 14/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 147/2019 5/11/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
7293344519 15/10/2019 odber elektrickej energie 9/2019 780,79 15/10/2019 22/10/2019 VSE, a.s. 44483767 148/2019 5/11/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
8244045869 15/10/2019 služby mobilnej siete 9/2019 28,01 15/10/2019 23/10/2019 Slovak Telekom 35763469 149/2019 5/11/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19531 21/10/2019 účtovníctvo a PaM 9/2019 70 16/10/2019 21/10/2019 Stredisko služieb škole 35540419 150/2019 5/11/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
731019 29/10/2019 doplatok k strave zamestnancov 10/2019 58,71 29/10/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 153/2019 5/11/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
19041 11/11/2019 úprava kúrenia, demontáž registra 336 4/11/2019 7/11/2019 IPJ Obchodno realizačná 45593272 156/2019 10/12/2019
8668051576 11/11/2019 odber plynu 11/2019 384 5/11/2019 15/11/2019 SPP, a.s. 35815256 157/2019 10/12/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/445 11/11/2019 služby ochrany pred požiarmi 10/2019 20 6/11/2019 14/11/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 158/2019 10/12/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8245176151 11/11/2019 pevná linka a internet 10/2019 39,18 7/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom 35763469 159/2019 10/12/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
181119 11/11/2019 revízia vzduchtechniky 185 8/11/2019 22/11/2019 Jaroslav Petrík - TECHMONT 35235837 161/2019 10/12/2019
1911220812 11/11/2019 odber tepla 10/2019 - doplatok 360,82 8/11/2019 20/11/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 162/2019 11/12/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 11/11/2019 odber tepla 11/2019 - preddavok 1016,23 13/12/2018 25/11/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 163/2019 11/12/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19100930 18/11/2019 odber kuchynského odpadu 10/2019 144 11/11/2019 22/11/2019 Inta, s.r.o 34129863 164/2019 11/12/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19600 18/11/2019 účtovníctvo a PaM 10/2019 70 13/11/2019 20/11/2019 Stredisko služieb škole 35540419 166/2019 11/12/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
7292217538 18/11/2019 odber elektrickej energie 10/2019 761,32 14/11/2019 22/11/2019 VSE, a.s. 44483767 167/2019 11/12/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
8246277812 18/11/2019 služby mobilnej siete 10/2019 28,01 15/11/2019 25/11/2019 Slovak Telekom 35763469 169/2019 11/12/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511

Strana 6 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.