Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
919083 10/12/2019 vozíky na podnosy a príbory do jedálne, 2ks 772,99 10/12/2019 17/12/2019 GastroRex 35783052 189/2019 13/1/2020 ŠJ 63/2019
8248488095 13/12/2019 služby mobilnej siete 11/2019 28,01 13/12/2019 23/12/2019 Slovak Telekom 35763469 190/2019 13/1/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
2019490 13/12/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2019 20 13/12/2019 24/12/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 191/2019 13/1/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
7294324182 13/12/2019 odber elektrickej energie 11/2019 804,47 13/12/2019 20/12/2019 VSE, a.s. 44483767 192/2019 13/1/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
1003/2019 13/12/2019 súčinnosť s GDPR, zodpovedná osoba 4.Q 68,40 13/12/2019 20/12/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 193/2019 13/1/2020 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
20190589 16/12/2019 krájač zeleniny s príslušenstvom 1634,64 13/12/2019 23/12/2019 Gastrolux, s.r.o 36413186 194/2019 13/1/2020 ŠJ 65/2019
20190589 16/12/2019 lis na citrusy, plošinová váha do 300kg, gastronádoby 754,33 16/12/2019 23/12/2019 Gastrolux, s.r.o 36413186 195/2019 13/1/2020 ŠJ 68/2019
20194068 16/12/2019 porevízne opravy 286,43 13/12/2019 27/12/2019 Ing. Mularčík, Movyrob 10739254 196/2019 13/1/2020 ŠJ 51/2019
19425606 16/12/2019 kancelárske kreslo 228 13/12/2019 25/12/2019 B2B partner, s.r.o 44413467 197/2019 13/1/2020 ŠJ 64/2019
19110920 16/12/2019 odber kuchynského odpadu 11/2019 122,4 16/12/2019 24/12/2019 Inta, s.r.o 34129863 198/2019 13/1/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19662 16/12/2019 účtovníctvo a PaM 11/2019 70 16/12/2019 23/12/2019 Stredisko služieb škole 35540419 199/2019 13/1/2020 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19739 17/12/2019 účtovníctvo a PaM 12/2019 70 16/12/2019 23/12/2019 Stredisko služieb škole 35540419 200/2019 13/1/2020 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
20190093 17/12/2019 vozíky na príjem tovaru 2ks 334,54 17/12/2019 23/12/2019 Asys, s.r.o 36500402 201/2019 13/1/2020 ŠJ 66/2019
1900704 17/12/2019 čistiace prostriedky k umývačke riadu, náhradný diel ku konvektomatu 567,6 17/12/2019 23/12/2019 Elektroservis VV 44602731 202/2019 13/1/2020 ŠJ 59/2019
821219 19/12/2019 doplatok k strave zamestnancov 12/2019 40,66 19/12/2019 31/12/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 203/2019 13/1/2020 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
2191100472 19/12/2019 dohľad nad pracovnými podmienkami 130,57 19/12/2019 12/1/2020 Univerzitná nemocnica L. Pasteura 00606707 204/2019 13/1/2020 ŠJ 67/2019
191064 20/12/2019 deratizácia kuchyne a priľahlých priestorov II. polrok 84 20/12/2019 20/12/2019 Deratex Eko 10689877 205/2019 13/1/2020 ŠJ 69/2019
1911873 27/12/2019 pracie prášky a postrek dezinfekčný 85,91 27/12/2019 30/12/2019 BAZ, s.r.o 36840114 206/2019 13/1/2020 ŠJ 70/2019
191075 30/12/2019 dezinsekcia 132 30/12/2019 2/1/2020 Deratex Eko 10689877 207/2019 13/1/2020 ŠJ 71/2019
18120672 15/01/2019 odber kuchynského odpadu 12/2018 79,20 10/01/2019 23/01/2019 Inta, s.r.o 34129863 5/2019 15/01/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311

Strana 4 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.