Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8619635992 7/10/2019 odber zemného plynu 10/2019 - preddavok 232 2/10/2019 15/10/2019 SPP, a.s. 35815256 140/2019 5/11/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/408 7/10/2019 služby ochrany pred požiarmi 9/2019 20 3/10/2019 11/10/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 141/2019 5/11/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8242951200 7/10/2019 pevná linka a internet 9/2019 39,18 7/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom 35763469 142/2019 5/11/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
537/2019 15/10/2019 vypracovanie internej smernice 42 7/10/2019 15/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 143/2019 5/11/2019 ŠJ 39/2019
3165110072 15/10/2019 odber tepla 10/2019 - preddavok 817,6 13/12/2018 25/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 144/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220755 15/10/2019 odber tepla 9/2019 - doplatok 268,68 9/10/2019 18/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 145/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19090815 15/10/2019 odber kuchynského odpadu 9/2019 57,6 10/10/2019 21/10/2019 Inta, s.r.o 34129863 146/2019 5/11/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
747/2019 15/10/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 10/10/2019 14/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 147/2019 5/11/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
7293344519 15/10/2019 odber elektrickej energie 9/2019 780,79 15/10/2019 22/10/2019 VSE, a.s. 44483767 148/2019 5/11/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
8244045869 15/10/2019 služby mobilnej siete 9/2019 28,01 15/10/2019 23/10/2019 Slovak Telekom 35763469 149/2019 5/11/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19531 21/10/2019 účtovníctvo a PaM 9/2019 70 16/10/2019 21/10/2019 Stredisko služieb škole 35540419 150/2019 5/11/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
20190669 29/10/2019 kuchynské pomôcky a chróm.regál 626,40 22/10/2019 28/10/2019 GastroTatry 44733135 151/2019 5/11/2019 ŠJ 42/2019
3191183 23/10/2019 šoker /schladzovač - zmrazovač/ 1699 23/10/2019 6/11/2019 GastroRex 35783052 152/2019 5/11/2019 ŠJ 44/2019
731019 29/10/2019 doplatok k strave zamestnancov 10/2019 58,71 29/10/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 153/2019 5/11/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
3191220 31/10/2019 čistiaci prostriedok ku konvektomatu 144 30/10/2019 12/11/2019 GastroRex 35783052 154/2019 5/11/2019 ŠJ 46/2019
19311 31/10/2019 oprava sušičky bielizne 148,8 30/10/2019 6/11/2019 Júliu Marton - MARTON Servis 14359944 155/2019 5/11/2019 ŠJ 45/2019
8609782120 12/3/2019 odber zemného plynu 3/2019 - preddavok 441 4/3/2019 15/3/2019 SPP, a.s. 35815256 27/2019 5/4/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
8228152014 05/04/2019 pevná linka a internet 2/2019 39,18 7/3/2019 18/3/2019 Slovak Telekom 35763469 28/2019 5/4/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
19068 12/3/2019 účtovníctvo a PaM 2/2019 70 8/3/2019 20/3/2019 Stredisko služieb škole 35540419 29/2019 5/4/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
2019/057 12/3/2019 služby ochrany pred požiarmi 2/2019 20 8/3/2019 14/3/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 30/2019 5/4/2019

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.