Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
7292217538 18/11/2019 odber elektrickej energie 10/2019 761,32 14/11/2019 22/11/2019 VSE, a.s. 44483767 167/2019 11/12/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
190142 18/11/2019 oprava univerzálneho robota 391,46 14/11/2019 18/11/2019 Gastro - servis 32561989 168/2019 11/12/2019 ŠJ 49/2019
8246277812 18/11/2019 služby mobilnej siete 10/2019 28,01 15/11/2019 25/11/2019 Slovak Telekom 35763469 169/2019 11/12/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
20190755 19/11/2019 vozíky ku kotlíkom, 2ks 294 19/11/2019 20/11/2019 Gastromarekt Tatry 44733135 170/2019 11/12/2019 ŠJ 54/2019
2219021212 22/11/2019 kancelár.potreby + klávesnica +myš 378,31 21/11/2019 28/11/2019 Office Depot, s.r.o 36192384 171/2019 11/12/2019 ŠJ 55/2019
ZF10901386 22/11/2019 tonery do tlačiarne 329,4 22/11/2019 2/12/2019 T&J Invest, s.r.o 50991698 172/2019 11/12/2019 ŠJ 58/2019
190152 27/11/2019 revízia plynu 207 26/11/2019 5/12/2019 Gastest - Konštrukta, s.r.o 51110466 173/2019 11/12/2019 ŠJ 52/2019
PF1914193 28/11/2019 multifunkčná tlačiareň 318,46 27/11/2019 11/12/2019 Datacomp, s.r.o 36212466 174/2019 11/12/2019 ŠJ 57/2019
801119 29/11/2019 doplatok k strave zamestnancov 11/2019 55,10 29/11/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 175/2019 11/12/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8224077621 15/01/2019 pevná linka a internet 12/2018 34,18 07/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom 35763469 1/2019 13/02/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
2018/569 15/01/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2018 20 07/01/2019 02/01/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 2/2019 13/02/2019
36179345 15/01/2019 dodávka tepla 12/2018 - doplatok 323,86 08/01/2019 18/01/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 3/2019 13/02/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
22019 15/01/2019 dezinfekcia kuchyne a jedálne 300 10/01/2019 17/01/2019 Dero, s.r.o 36572276 4/2019 13/02/2019 ŠJ 42/18
7293020738 14/01/2019 odber elektrickej energie 12/2018 547,43 14/01/2019 21/01/2019 VSE, a.s. 44483767 6/2019 13/02/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
3165110072 23/01/2019 dodávka tepla 1/2019 - preddavok 1171,39 01/01/2019 25/01/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 7/2019 13/02/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8225114309 23/01/2019 služby mobilnej siete 12/2018 25,99 15/01/2019 23/01/2019 Slovak Telekom 35763469 8/2019 13/02/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
8648440614 23/01/2019 odber zemného plynu 1/2019 - preddavok 482 17/01/2019 25/01/2019 SPP, a.s. 35815256 9/2019 13/02/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
14012019/2 23/01/2019 vodné stočné 9-12/2018 707,66 22/01/2019 22/01/2019 ZŠ Bernolákova 16 35543019 10/2019 13/02/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
19004 13/02/2019 databáza web stránky na rok 2019 84 23/01/2019 23/01/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 11/2019 13/02/2019 ŠJ 1/19
2/2019 30/01/2019 doplatok k strave zamestnancov 1/2019 26,07 30/01/2019 31/01/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 12/2019 13/02/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)

Strana 3 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.