Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
18120672 15/01/2019 odber kuchynského odpadu 12/2018 79,20 10/01/2019 23/01/2019 Inta, s.r.o 34129863 5/2019 15/01/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19058 6/9/2019 pracovné odevy pre pracovníka z ÚPSVaR 53,21 5/9/2019 19/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 123/2019 3/10/2019 ŠJ 38/2019
19057 6/9/2019 pracovné odevy pre pracovníka z ÚPSVaR 53,21 5/9/2019 19/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 124/2019 3/10/2019 ŠJ 38/2019
2019/333 6/9/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 5/9/2019 13/9/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 125/2019 3/10/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8668002083 6/9/2019 odber zemného plynu 9/2019 - preddavok 75 5/9/2019 16/9/2019 SPP, a.s. 35815256 126/2019 3/10/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
3165110072 13/9/2019 odber tepla 9/2019 - preddavok 600,37 13/12/2018 25/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 127/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220658 13/9/2019 odber tepla 8/2019 - doplatok 115,90 9/9/2019 18/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 128/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19507 13/9/2019 služby súvisiace s výkonom verejného obstarávania 352 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 130/2019 3/10/2019 ŠJ 30/2019
19454 13/9/2019 účtovníctvo a PaM 8/2019 70 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 129/2019 3/10/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19062 13/9/2019 pracovné odevy pre zamestnancov 696,72 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 131/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019
19061 13/9/2019 pracovná obuv pre zamestnancov 850,80 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 132/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019
8240775276 17/9/2019 pevná linka a internet 8/2019 39,18 16/9/2019 18/9/2019 Slovak Telekom 35763469 133/2019 3/10/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
8241868693 17/9/2019 služby mobilnej siete 8/2019 28,01 16/9/2019 23/9/2019 Slovak Telekom 35763469 134/2019 3/10/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
20190516 20/9/2019 deliace dvierka k výdajným okienkam 114 20/9/2019 25/9/2019 Lingo Produkty a interiér 36592242 135/2019 3/10/2019 ŠJ 41/2019
1900423 25/9/2019 čistiace prostriedky k umývačke riadu 67,20 23/9/2019 30/9/2019 Elektroservis VV 44602731 136/2019 3/10/2019 ŠJ 43/2019
00000121 25/9/2019 činnosť technika BOZP 7.-9./2019 25 23/9/2019 30/9/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 137/2019 3/10/2019 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
7293614019 25/9/2019 odber elektrickej energie 8/2019 167,86 25/9/2019 30/9/2019 VSE, a.s. 44483767 138/2019 3/10/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
191059 1/8/2019 dvere zhrňovacie 69 12/8/2019 19/8/2019 Jaja, s.r.o 46980181 104/2019 30/8/2019 ŠJ 25/2019
19058 12/3/2019 deratizácia kuchyne a priľahlých priestorov l. polrok 84 1/3/2019 5/3/2019 Deratex Eko 10689877 26/2019 5.4.2019 ŠJ 3/2019
560919 7/10/2019 doplatok k strave zamestnancov 9/2019 57,76 1/10/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 139/2019 5/11/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.