Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
280419 30/4/2019 doplatok k strave zamestnancov 4/2019 26,73 29/4/2019 30/4/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 61/2019 10/5/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8232293022 10/5/2019 pevná linka a internet 4/2019 39,18 6/5/2019 20/5/2019 Slovak Telekom 35763469 65/2019 10/5/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
8226108267 15/03/2019 pevná linka a internet 1/2019 35,24 05/02/2019 18/02/2019 Slovak Telekom 35763469 13/2019 11/03/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
8619433469 15/02/2019 odber zemného plynu 2/2019 - preddavok 467 05/02/2019 15/02/2019 SPP, a.s. 35815256 14/2019 11/03/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1911220041 15/02/2019 dodávka tepla 1/2019 - doplatok 391,83 06/02/2019 19/02/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 15/2019 11/03/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
2019/025 15/02/2019 služby ochrany pred požiarmi 1/2019 20 07/02/2019 14/02/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 16/2019 11/03/2019
7293335702 15/02/2019 odber elektrickej energie 1/2019 650,68 13/02/2019 22/02/2019 VSE, a.s. 44483767 17/2019 11/03/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
8227150464 15/02/2019 služby mobilnej siete 1/2019 25,99 15/02/2019 25/02/2019 Slovak Telekom 35763469 18/2019 11/03/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19010902 15/02/2019 odber kuchynského odpadu 1/2019 79,20 15/02/2019 27/02/2019 Inta, s.r.o 34129863 19/2019 11/03/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
3165110072 20/02/2019 dodávka tepla 2/2019 - preddavok 1078,30 15/02/2019 25/02/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 20/2019 11/03/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19016 20/02/2019 účtovníctvo a PaM 1/2019 70 15/02/2019 25/02/2019 Stredisko služieb škole 35540419 21/2019 11/03/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
720191897 20/02/2019 aktualizácia programu VEMA - účtovníctvo a mzdy 02/2019-01/2020 232,20 19/02/2019 04/03/2019 VEMA, s.r.o 31355374 22/2019 11/03/2019 ŠJ 6/2019
720191967 20/02/2019 modul HF00100 pre VEMA - DDS mzdy 128,4 20/02/2019 06/03/2019 VEMA, s.r.o 31355374 23/2019 11/03/2019 ŠJ 5/2019
15022019/2 27/02/2019 vodné stočné 1/2019 660,91 26/02/2019 26/02/2019 ZŠ Bernolákova 16 35543019 24/2019 11/03/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
01022019 27/02/2019 doplatok k strave zamestnancov 2/2019 20,46 27/02/2019 27/02/2019 ŠJ Bernolákova 16 35542772 25/2019 11/03/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
1911220812 11/11/2019 odber tepla 10/2019 - doplatok 360,82 8/11/2019 20/11/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 162/2019 11/12/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 11/11/2019 odber tepla 11/2019 - preddavok 1016,23 13/12/2018 25/11/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 163/2019 11/12/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19100930 18/11/2019 odber kuchynského odpadu 10/2019 144 11/11/2019 22/11/2019 Inta, s.r.o 34129863 164/2019 11/12/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
20192559 18/11/2019 kuchynské jednorázové utierky 30,24 12/11/2019 25/11/2019 Ematrade, s.r.o 46954767 165/2019 11/12/2019 ŠJ 53/2019
19600 18/11/2019 účtovníctvo a PaM 10/2019 70 13/11/2019 20/11/2019 Stredisko služieb škole 35540419 166/2019 11/12/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002

Strana 2 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.