Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
7294051981 20/6/2019 odber elektrickej energie 5/2019 763,26 19/6/2019 25/6/2019 VSE, a.s. 44483767 90/2019 8/7/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
470619 27/6/2019 doplatok k strave zamestnancov 6/2019 29,48 27/6/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 91/2019 8/7/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)

Strana 7 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.