Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
3997421485 14/8/2019 náplň do lekárničky 46,16 14/8/2019 30/8/2019 Dr. Max 100, s.r.o 48115860 117/2019 6/9/2019 ŠJ 32/2019
823971505 22/8/2019 služby mobilnej siete 7/2019 28,01 19/8/2019 23/8/2019 Slovak Telekom 35763469 118/2019 6/9/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
7901070741 22/8/2019 stravné lístky pre zamestnancov 487,15 22/8/2019 6/9/2019 Up Slovensko, s.r.o 31355374 119/2019 6/9/2019 ŠJ 35/2019
1908001020 22/8/2019 aktualizácia programu ŠJ4 39,24 22/8/2019 6/9/2019 Soft GL 36182214 120/2019 6/9/2019 ŠJ 27/2019
1900375 28/8/2019 úprava rozvodov - plyn, odpad, voda 302,52 28/8/2019 2/9/2019 Elektroservis VV 44602731 121/2019 6/9/2019 ŠJ 27/2019
20190101 28/8/2019 okenné fólie do kuchyne 300 28/8/2019 4/9/2019 Imperium Slovakia 46002553 122/2019 6/9/2019 ŠJ 34/2019
2019/088 9/4/2019 služby ochrany pred požiarmi 3/2019 20 3/4/2019 13/4/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 47/2019 7/5/2019
19018 9/4/2019 doména a webhosting do 3/2020 40 3/4/2019 17/4/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 48/2019 7/5/2019 ŠJ 12/2019
19141 9/4/2019 účtovníctvo a PaM 3/2019 70 8/4/2019 16/4/2019 Stredisko služieb škole 35540419 52/2019 7/5/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
8230211991 9/4/2019 pevná linka a internet 3/2019 39,74 8/4/2019 18/4/2019 Slovak Telekom 35763469 53/2019 7/5/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
3623 11/4/2019 vstup na odborný seminár 20 11/4/2019 15/4/2019 ArtEdu, spol. s.r.o 46960333 54/2019 7/5/2019 ŠJ 13/2019
19316 10/7/2019 účtovníctvo a PaM 6/2019 70 4/7/2019 11/7/2019 Stredisko služieb škole 35540419 94/2019 7/8/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
450/2019 10/7/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 4/7/2019 14/7/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 95/2019 7/8/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
8236497495 10/7/2019 pevná linka a internet 6/2019 39,18 9/7/2019 18/7/2019 Slovak Telekom 35763469 96/2019 7/8/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
2019/225 10/7/2019 služby ochrany pred požiarmi 6/2019 20 9/7/2019 14/7/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 97/2019 7/8/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
1911220504 10/7/2019 odber tepla 6/2019- doplatok 221,42 9/7/2019 17/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 98/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 10/7/2019 odber tepla 7/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 99/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8237580891 18/7/2019 služby mobilnej siete 6/2019 29,28 15/7/2019 23/7/2019 Slovak Telekom 35763469 100/2019 7/8/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19060822 18/7/2019 odber kuchynského odpadu 6/2019 108 16/7/2019 23/7/2019 Inta, s.r.o 34129863 101/2019 7/8/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
7293609120 18/7/2019 odber elektrickej energie 6/2019 730,18 16/7/2019 24/7/2019 VSE, a.s. 44483767 102/2019 7/8/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.