Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
00000171 4/12/2019 činnosť technika BOZP 10.-12./2019 25 3/12/2019 16/12/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 180/2019 4/1/2020 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
867754702 4/12/2019 odber zemného plynu 12/2019 - preddavok 453 3/12/2019 16/12/2019 SPP, a.s. 35815256 181/2019 4/1/2020 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
21911031 3/12/2019 active registratúra na rok 2020 600 3/12/2019 23/12/2019 Lomtec.com, a.s. 35795174 182/2019 4/1/2020 REG. - zmluva
10193785 4/12/2019 regál pochrómovaný 2ks 648 3/12/2019 12/12/2019 Gastrolux, s.r.o 36413186 183/2019 4/1/2020 ŠJ 61/2019
2019/478 4/12/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2019 20 4/12/2019 14/12/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 184/2019 4/1/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
190615 6/12/2019 čistiaci a dezinfekčný materiál 991,39 5/12/2019 18/12/2019 Rempo Univers EU, s.r.o 47619511 185/2019 4/1/2020 ŠJ 62/2019
1911220890 9/12/2019 dodávka tepla 11/2019 - doplatok 232,93 9/12/2019 18/12/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 186/2019 4/1/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8247378278 9/12/2019 pevná linka a internet 11/2019 39,18 9/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom 35763469 187/2019 4/1/2020 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
3165110072 9/12/2019 odber tepla 12/2019 - preddavok 1109,33 13/12/2018 25/12/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 188/2019 4/1/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19058 12/3/2019 deratizácia kuchyne a priľahlých priestorov l. polrok 84 1/3/2019 5/3/2019 Deratex Eko 10689877 26/2019 5.4.2019 ŠJ 3/2019
560919 7/10/2019 doplatok k strave zamestnancov 9/2019 57,76 1/10/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 139/2019 5/11/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8619635992 7/10/2019 odber zemného plynu 10/2019 - preddavok 232 2/10/2019 15/10/2019 SPP, a.s. 35815256 140/2019 5/11/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/408 7/10/2019 služby ochrany pred požiarmi 9/2019 20 3/10/2019 11/10/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 141/2019 5/11/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8242951200 7/10/2019 pevná linka a internet 9/2019 39,18 7/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom 35763469 142/2019 5/11/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
537/2019 15/10/2019 vypracovanie internej smernice 42 7/10/2019 15/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 143/2019 5/11/2019 ŠJ 39/2019
3165110072 15/10/2019 odber tepla 10/2019 - preddavok 817,6 13/12/2018 25/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 144/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220755 15/10/2019 odber tepla 9/2019 - doplatok 268,68 9/10/2019 18/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 145/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19090815 15/10/2019 odber kuchynského odpadu 9/2019 57,6 10/10/2019 21/10/2019 Inta, s.r.o 34129863 146/2019 5/11/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
747/2019 15/10/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 10/10/2019 14/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 147/2019 5/11/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
7293344519 15/10/2019 odber elektrickej energie 9/2019 780,79 15/10/2019 22/10/2019 VSE, a.s. 44483767 148/2019 5/11/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017

Strana 6 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.