Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
1900203 14/5/2019 oprava umývačky riadu a panvice 201,84 13/5/2019 17/5/2019 Elektroservis VV 44602731 70/2019 5/6/2019 ŠJ 16/2019
19040950 14/5/2019 odber kuchynského odpadu 4/2019 108 14/5/2019 24/5/2019 Inta, s.r.o 34129863 71/2019 5/6/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
8233359161 14/5/2019 služby mobilnej siete 4/2019 25,99 14/5/2019 23/5/2019 Slovak Telekom 35763469 72/2019 5/6/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
3019050150 14/5/2019 upratovacie a čistiace pomôcky 113,10 14/5/2019 15/5/2019 Janegal 36393835 73/2019 5/6/2019 ŠJ 17/2019
7294049577 22/5/2019 odber elektrickej energie 4/2019 670,14 15/5/2019 24/5/2019 VSE, a.s. 44483767 74/2019 5/6/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
07052019/2 22/5/2019 vodné stočné 4/2019 523,04 16/5/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 75/2019 5/6/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
370519 30/5/2019 doplatok k strave zamestnancov 5/2019 31,24 30/5/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 76/2019 5/6/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
7101900735 30/5/2019 tonery do tlačiarní 94,10 30/5/2019 9/6/2019 T&J Invest, s.r.o 50991698 77/2019 5/6/2019 ŠJ 18/2019
92019 7/8/2019 maľovanie priestorov kuchyne a jedálne 3801,90 7/8/2019 31/8/2019 Štefan Seman 32562926 105/2019 6/9/2019 ŠJ 26/2019
8638940044 7/8/2019 odber zemného plynu 8/2019 - preddavok 36 6/8/2019 15/8/2019 SPP, a.s. 35815256 106/2019 6/9/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1911220581 8/8/2019 odber tepla 7/2019 - doplatok 113,39 8/8/2019 19/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 107/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 8/8/2019 odber tepla 8/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 108/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
2019/299 8/8/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 8/8/2019 14/8/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 109/2019 6/9/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
19387 8/8/2019 účtovníctvo a PaM 7/2019 70 8/8/2019 14/8/2019 Stredisko služieb škole 35540419 110/2019 6/9/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
823632793 8/8/2019 pevná linka a internet 7/2019 39,18 8/8/2019 19/8/2019 Slovak Telekom 35763469 111/2019 6/9/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
33900358 12/8/2019 voskové plátno do jedálne 270,23 12/8/2019 16/8/2019 L&Š, s.r.o 36555720 112/2019 6/9/2019 ŠJ 29/2019
55000008658 13/8/2019 dvere drevené 53,98 13/8/2019 13/8/2019 Obi 48258946 113/2019 6/9/2019 ŠJ 31/2019
20190508 14/8/2019 oprava vodovodného potrubia 1374,20 12/8/2019 4/9/2019 Kontrakt JMV. s.r.o 31666744 114/2019 6/9/2019 ŠJ 19/2019
7292425915 19/8/2019 odber elektrickej energie 7/2019 188,96 14/8/2019 22/8/2019 VSE, a.s. 44483767 115/2019 6/9/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
5519014655 19/8/2019 kancelárske potreby a papier 154,27 15/8/2019 22/8/2019 Office Depot, s.r.o 36192384 116/2019 6/9/2019 ŠJ 33/2019

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.