Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
3997421485 14/8/2019 náplň do lekárničky 46,16 14/8/2019 30/8/2019 Dr. Max 100, s.r.o 48115860 117/2019 6/9/2019 ŠJ 32/2019
3191272 11/11/2019 nerezové stoly, stojanová sprcha k umývačke riadu 1172,28 7/11/2019 20/11/2019 GastroRex 35783052 160/2019 10/12/2019 ŠJ 40/2019
7293335702 15/02/2019 odber elektrickej energie 1/2019 650,68 13/02/2019 22/02/2019 VSE, a.s. 44483767 17/2019 11/03/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7292217538 18/11/2019 odber elektrickej energie 10/2019 761,32 14/11/2019 22/11/2019 VSE, a.s. 44483767 167/2019 11/12/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7294324182 13/12/2019 odber elektrickej energie 11/2019 804,47 13/12/2019 20/12/2019 VSE, a.s. 44483767 192/2019 13/1/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7293020738 14/01/2019 odber elektrickej energie 12/2018 547,43 14/01/2019 21/01/2019 VSE, a.s. 44483767 6/2019 13/02/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7294044812 15/3/2019 odber elektrickej energie 2/2019 539,36 14/3/2019 25/3/2019 VSE, a.s. 44483767 35/2019 5/4/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7292604989 11/4/2019 odber elektrickej energie 3/2019 760,34 11/4/2019 23/4/2019 VSE, a.s. 44483767 55/2019 10/5/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7294049577 22/5/2019 odber elektrickej energie 4/2019 670,14 15/5/2019 24/5/2019 VSE, a.s. 44483767 74/2019 5/6/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7294051981 20/6/2019 odber elektrickej energie 5/2019 763,26 19/6/2019 25/6/2019 VSE, a.s. 44483767 90/2019 8/7/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7293609120 18/7/2019 odber elektrickej energie 6/2019 730,18 16/7/2019 24/7/2019 VSE, a.s. 44483767 102/2019 7/8/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7292425915 19/8/2019 odber elektrickej energie 7/2019 188,96 14/8/2019 22/8/2019 VSE, a.s. 44483767 115/2019 6/9/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7293614019 25/9/2019 odber elektrickej energie 8/2019 167,86 25/9/2019 30/9/2019 VSE, a.s. 44483767 138/2019 3/10/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
7293344519 15/10/2019 odber elektrickej energie 9/2019 780,79 15/10/2019 22/10/2019 VSE, a.s. 44483767 148/2019 5/11/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
19010902 15/02/2019 odber kuchynského odpadu 1/2019 79,20 15/02/2019 27/02/2019 Inta, s.r.o 34129863 19/2019 11/03/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19100930 18/11/2019 odber kuchynského odpadu 10/2019 144 11/11/2019 22/11/2019 Inta, s.r.o 34129863 164/2019 11/12/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19110920 16/12/2019 odber kuchynského odpadu 11/2019 122,4 16/12/2019 24/12/2019 Inta, s.r.o 34129863 198/2019 13/1/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
18120672 15/01/2019 odber kuchynského odpadu 12/2018 79,20 10/01/2019 23/01/2019 Inta, s.r.o 34129863 5/2019 15/01/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19020690 15/3/2019 odber kuchynského odpadu 2/2019 86,40 14/3/2019 22/3/2019 Inta, s.r.o 34129863 36/2019 5/4/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19030945 11/4/2019 odber kuchynského odpadu 3/2019 144 11/4/2019 22/4/2019 Inta, s.r.o 34129863 56/2019 10/5/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311

Strana 4 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.