Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
19141 9/4/2019 účtovníctvo a PaM 3/2019 70 8/4/2019 16/4/2019 Stredisko služieb škole 35540419 52/2019 7/5/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19194 10/5/2019 účtovníctvo a PaM 4/2019 70 10/5/2019 20/5/2019 Stredisko služieb škole 35540419 69/2019 5/6/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19249 13/6/2019 účtovníctvo a PaM 5/2019 70 6/6/2019 13/6/2019 Stredisko služieb škole 35543019 80/2019 8/7/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19316 10/7/2019 účtovníctvo a PaM 6/2019 70 4/7/2019 11/7/2019 Stredisko služieb škole 35540419 94/2019 7/8/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19387 8/8/2019 účtovníctvo a PaM 7/2019 70 8/8/2019 14/8/2019 Stredisko služieb škole 35540419 110/2019 6/9/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19454 13/9/2019 účtovníctvo a PaM 8/2019 70 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 129/2019 3/10/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
3019050150 14/5/2019 upratovacie a čistiace pomôcky 113,10 14/5/2019 15/5/2019 Janegal 36393835 73/2019 5/6/2019 ŠJ 17/2019
20194024 18/7/2019 úprava elektroinštalácie 390,44 18/7/2019 11/8/2019 Ing. Mularčík, Movyrob 10739254 103/2019 7/8/2019 ŠJ 21/2019
1900375 28/8/2019 úprava rozvodov - plyn, odpad, voda 302,52 28/8/2019 2/9/2019 Elektroservis VV 44602731 121/2019 6/9/2019 ŠJ 27/2019
15022019/2 27/02/2019 vodné stočné 1/2019 660,91 26/02/2019 26/02/2019 ZŠ Bernolákova 16 35543019 24/2019 11/03/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
18032019/2 11/4/2019 vodné stočné 2/2019 1341,78 1/4/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 44/2019 10/5/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
07052019/2 22/5/2019 vodné stočné 4/2019 523,04 16/5/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 75/2019 5/6/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
06062019/2 27/6/2019 vodné stočné 5/2019 669,18 17/6/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 87/2019 8/7/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
14012019/2 23/01/2019 vodné stočné 9-12/2018 707,66 22/01/2019 22/01/2019 ZŠ Bernolákova 16 35543019 10/2019 13/02/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
05042019/2 23/4/2019 vodné stočné doplatok 853,09 8/4/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 51/2019 10/5/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
33900358 12/8/2019 voskové plátno do jedálne 270,23 12/8/2019 16/8/2019 L&Š, s.r.o 36555720 112/2019 6/9/2019 ŠJ 29/2019
3623 11/4/2019 vstup na odborný seminár 20 11/4/2019 15/4/2019 ArtEdu, spol. s.r.o 46960333 54/2019 7/5/2019 ŠJ 13/2019
4091 17/6/2019 vstup na odborný seminár 20 14/6/2019 18/6/2019 ArtEdu, spol. s.r.o 46960333 86/2019 8/7/2019 ŠJ 20/2019

Strana 7 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.