Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8224077621 15/01/2019 pevná linka a internet 12/2018 34,18 07/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom 35763469 1/2019 13/02/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
14012019/2 23/01/2019 vodné stočné 9-12/2018 707,66 22/01/2019 22/01/2019 ZŠ Bernolákova 16 35543019 10/2019 13/02/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
8237580891 18/7/2019 služby mobilnej siete 6/2019 29,28 15/7/2019 23/7/2019 Slovak Telekom 35763469 100/2019 7/8/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19060822 18/7/2019 odber kuchynského odpadu 6/2019 108 16/7/2019 23/7/2019 Inta, s.r.o 34129863 101/2019 7/8/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
7293609120 18/7/2019 odber elektrickej energie 6/2019 730,18 16/7/2019 24/7/2019 VSE, a.s. 44483767 102/2019 7/8/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
20194024 18/7/2019 úprava elektroinštalácie 390,44 18/7/2019 11/8/2019 Ing. Mularčík, Movyrob 10739254 103/2019 7/8/2019 ŠJ 21/2019
191059 1/8/2019 dvere zhrňovacie 69 12/8/2019 19/8/2019 Jaja, s.r.o 46980181 104/2019 30/8/2019 ŠJ 25/2019
92019 7/8/2019 maľovanie priestorov kuchyne a jedálne 3801,90 7/8/2019 31/8/2019 Štefan Seman 32562926 105/2019 6/9/2019 ŠJ 26/2019
8638940044 7/8/2019 odber zemného plynu 8/2019 - preddavok 36 6/8/2019 15/8/2019 SPP, a.s. 35815256 106/2019 6/9/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1911220581 8/8/2019 odber tepla 7/2019 - doplatok 113,39 8/8/2019 19/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 107/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 8/8/2019 odber tepla 8/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 108/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
2019/299 8/8/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 8/8/2019 14/8/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 109/2019 6/9/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
19004 13/02/2019 databáza web stránky na rok 2019 84 23/01/2019 23/01/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 11/2019 13/02/2019 ŠJ 1/19
19387 8/8/2019 účtovníctvo a PaM 7/2019 70 8/8/2019 14/8/2019 Stredisko služieb škole 35540419 110/2019 6/9/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
823632793 8/8/2019 pevná linka a internet 7/2019 39,18 8/8/2019 19/8/2019 Slovak Telekom 35763469 111/2019 6/9/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
33900358 12/8/2019 voskové plátno do jedálne 270,23 12/8/2019 16/8/2019 L&Š, s.r.o 36555720 112/2019 6/9/2019 ŠJ 29/2019
55000008658 13/8/2019 dvere drevené 53,98 13/8/2019 13/8/2019 Obi 48258946 113/2019 6/9/2019 ŠJ 31/2019
20190508 14/8/2019 oprava vodovodného potrubia 1374,20 12/8/2019 4/9/2019 Kontrakt JMV. s.r.o 31666744 114/2019 6/9/2019 ŠJ 19/2019
7292425915 19/8/2019 odber elektrickej energie 7/2019 188,96 14/8/2019 22/8/2019 VSE, a.s. 44483767 115/2019 6/9/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
5519014655 19/8/2019 kancelárske potreby a papier 154,27 15/8/2019 22/8/2019 Office Depot, s.r.o 36192384 116/2019 6/9/2019 ŠJ 33/2019

Strana 1 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.