Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
2018/569 15/01/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2018 20 07/01/2019 02/01/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 2/2019 13/02/2019
720191897 20/02/2019 aktualizácia programu VEMA - účtovníctvo a mzdy 02/2019-01/2020 232,20 19/02/2019 04/03/2019 VEMA, s.r.o 31355374 22/2019 11/03/2019 ŠJ 6/2019
720191967 20/02/2019 modul HF00100 pre VEMA - DDS mzdy 128,4 20/02/2019 06/03/2019 VEMA, s.r.o 31355374 23/2019 11/03/2019 ŠJ 5/2019
19495 20/6/2019 dezinsekcia kuchyne a skladovacích priestorov 252 19/6/2019 1/7/2019 Deratex Eko 10689877 89/2019 8/7/2019 ŠJ 22/2019
201119 4/12/2019 oprava a údržba vzduchotechniky 9644,40 2/12/2019 10/12/2019 Jaroslav Petrík - TECHMONT 35235837 177/2019 4/1/2020 ŠJ 30/2019
7901057695 3/7/2019 stravné lístky pre zamestnancov 425,87 3/7/2019 10/7/2019 Up Slovensko, s.r.o 31396674 93/2019 1/8/2019 ŠJ 24/2019
2019/408 7/10/2019 služby ochrany pred požiarmi 9/2019 20 3/10/2019 11/10/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 141/2019 5/11/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
PF1914193 28/11/2019 multifunkčná tlačiareň 318,46 27/11/2019 11/12/2019 Datacomp, s.r.o 36212466 174/2019 11/12/2019 ŠJ 57/2019
19316 10/7/2019 účtovníctvo a PaM 6/2019 70 4/7/2019 11/7/2019 Stredisko služieb škole 35540419 94/2019 7/8/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
20194024 18/7/2019 úprava elektroinštalácie 390,44 18/7/2019 11/8/2019 Ing. Mularčík, Movyrob 10739254 103/2019 7/8/2019 ŠJ 21/2019
2191100472 19/12/2019 dohľad nad pracovnými podmienkami 130,57 19/12/2019 12/1/2020 Univerzitná nemocnica L. Pasteura 00606707 204/2019 13/1/2020 ŠJ 67/2019
3191220 31/10/2019 čistiaci prostriedok ku konvektomatu 144 30/10/2019 12/11/2019 GastroRex 35783052 154/2019 5/11/2019 ŠJ 46/2019
10193785 4/12/2019 regál pochrómovaný 2ks 648 3/12/2019 12/12/2019 Gastrolux, s.r.o 36413186 183/2019 4/1/2020 ŠJ 61/2019
2019/088 9/4/2019 služby ochrany pred požiarmi 3/2019 20 3/4/2019 13/4/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 47/2019 7/5/2019
19249 13/6/2019 účtovníctvo a PaM 5/2019 70 6/6/2019 13/6/2019 Stredisko služieb škole 35543019 80/2019 8/7/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
55000008658 13/8/2019 dvere drevené 53,98 13/8/2019 13/8/2019 Obi 48258946 113/2019 6/9/2019 ŠJ 31/2019
2019/333 6/9/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 5/9/2019 13/9/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 125/2019 3/10/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
2019/025 15/02/2019 služby ochrany pred požiarmi 1/2019 20 07/02/2019 14/02/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 16/2019 11/03/2019
747/2019 15/10/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 10/10/2019 14/10/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 147/2019 5/11/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
2019/445 11/11/2019 služby ochrany pred požiarmi 10/2019 20 6/11/2019 14/11/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 158/2019 10/12/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013

Strana 1 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.