Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8228152014 05/04/2019 pevná linka a internet 2/2019 39,18 7/3/2019 18/3/2019 Slovak Telekom 35763469 28/2019 5/4/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
191059 1/8/2019 dvere zhrňovacie 69 12/8/2019 19/8/2019 Jaja, s.r.o 46980181 104/2019 30/8/2019 ŠJ 25/2019
919083 10/12/2019 vozíky na podnosy a príbory do jedálne, 2ks 772,99 10/12/2019 17/12/2019 GastroRex 35783052 189/2019 13/1/2020 ŠJ 63/2019
8667901286 10/5/2019 odber zemného plynu 5/2019 - preddavok 93 3/5/2019 15/5/2019 SPP, a.s. 35815256 62/2019 5/6/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1900163 10/5/2019 oprava univerzálneho robota 733,37 10/5/2019 ihneď Elektroservis VV 44602731 63/2019 5/6/2019 ŠJ 15/2019
2019/162 10/5/2019 služby ochrany pred požiarmi 4/2019 20 6/5/2019 14/5/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 64/2019 5/6/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8232293022 10/5/2019 pevná linka a internet 4/2019 39,18 6/5/2019 20/5/2019 Slovak Telekom 35763469 65/2019 10/5/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
2019049 10/5/2019 oprava chladiaceho boxu 237,6 10/5/2019 23/5/2019 Tempe, s.r.o 51233231 66/2019 5/6/2019 ŠJ 14/2019
1911220350 10/5/2019 dodávka tepla 4/2019 - doplatok 175,37 10/5/2019 21/5/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 67/2019 5/6/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 10/5/2019 dodávka tepla 5/2019 - preddavok 600,37 10/5/2019 25/5/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 68/2019 5/6/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19194 10/5/2019 účtovníctvo a PaM 4/2019 70 10/5/2019 20/5/2019 Stredisko služieb škole 35540419 69/2019 5/6/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19316 10/7/2019 účtovníctvo a PaM 6/2019 70 4/7/2019 11/7/2019 Stredisko služieb škole 35540419 94/2019 7/8/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
450/2019 10/7/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 4/7/2019 14/7/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 95/2019 7/8/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
8236497495 10/7/2019 pevná linka a internet 6/2019 39,18 9/7/2019 18/7/2019 Slovak Telekom 35763469 96/2019 7/8/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
2019/225 10/7/2019 služby ochrany pred požiarmi 6/2019 20 9/7/2019 14/7/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 97/2019 7/8/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
1911220504 10/7/2019 odber tepla 6/2019- doplatok 221,42 9/7/2019 17/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 98/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 10/7/2019 odber tepla 7/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 99/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19041 11/11/2019 úprava kúrenia, demontáž registra 336 4/11/2019 7/11/2019 IPJ Obchodno realizačná 45593272 156/2019 10/12/2019
8668051576 11/11/2019 odber plynu 11/2019 384 5/11/2019 15/11/2019 SPP, a.s. 35815256 157/2019 10/12/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/445 11/11/2019 služby ochrany pred požiarmi 10/2019 20 6/11/2019 14/11/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 158/2019 10/12/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013

Strana 1 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.