Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8200098322 12/01/2018 Úhrada za služby pevnej siete a internet 33,85 05/01/2018 18/01/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/2018      
2017/569 12/01/2018 Služby ochrany pred požiarmi za december/2017 20,00 05/01/2018 12/01/2018 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 2/2018      
1711221080 12/01/2018 Dodávka tepelnej energie 12/2017 1.336,64 09/01/2018 19/01/2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 3/2018      
08012018/2 12/01/2018 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 403,56 09/01/2018 09/01/2018 ZŠ Bernolákova 16 35543019 4/2018      
18005 12/01/2018 Záloha hosting priestoru a databázy My SQL - 2018 a vytvorenie novej štruktúry 54,00 10/01/2018 24/01/2018 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 5/2018      
17120983 12/01/2018 Odber kuchynského odpadu - vedľajšie živočíšne produkty 59,40 11/01/2018 23/01/2018 INTA s.r.o. 34129863 6/2018      
8201110164 19/01/2018 Úhrada za mobil 23,99 15/01/2018 23/01/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 7/2018      
2290085565 19/01/2018 Úhrada za elektrinu 12/2017 474,83 15/01/2018 22/01/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8/2018      
7273975904 19/01/2018 Úhrada za plyn 1/2018 542,00 19/01/2018 26/01/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9/2018      
7155911172 09/02/2018 Úhrada za plyn 2/2018 525 01/02/2018 15/02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10/2018      
06022018/2 06/02/2018 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 458,48 06/02/2018 09/02/2018 ZŠ Bernolákova 16 35543019 11/2018      
2018/027 06/02/2018 Služby ochrany pred požiarmi za január 2018 20,00 06/02/2018 14/02/2018 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 12/2018      
8202052039 09/02/2018 Úhrada za služby pevnej siete a internet 33,59 07/02/2018 19/02/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 13      
1811220059 09/02/2018 Dodávka tepelnej energie 01/2018 1552,66 07/02/2018 19/02/2018 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 14      
7293512462 19/02/2018 Úhrada za elektrinu 1/2018 525,16 15/02/2018 23/02/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 15      
18010844 19/02/2018 Odber kuchynského odpadu - vedľajšie živočíšne produkty 46,20 15/02/2018 22/02/2018 INTA s.r.o. 34129863 16      
8203073639 19/02/2018 Úhrada za mobil 1/2018 23,99 16/02/2018 23/02/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 17      
720180615 19/02/2018 Poskytnutie práva používať softvér 2/2018 - 1/2019 223,68 19/02/2018 01/03/2018 VEMA s.r.o 31355374 18      
20180083-02 06/03/2018 odborný seminár Košice 8.3.2018 25 06/03/2018 07/03/2018 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 028/2018      
2018/062 09/03/2018 Služby ochrany pred požiarmi za február 2018 20,00 05/03/2018 14/03/2018 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 022/2018      

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.