Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7792147054 17/01/2017 Úhrada za služby pevnej siete + internet 28,62 09/01/2017 18/01/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/17
10012017/2 19/01/2017 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 370,67 10/01/2017 10/01/2017 ZŠ Bernolákova 16 35543019 2/17
1611221205 17/01/2017 Dodávka tepelnej energie 12/2016 1.581,82 11/01/2017 18/01/2017 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 3/17
3411810726 19/01/2017 Úhrada za mobil 24,53 16/01/2017 23/01/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 4/17
2290085565 19/01/2017 Úhrada za elektrinu 12/2016 424,87 16/01/2017 24/01/2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5/17
7263755681 19/01/2017 Úhrada za plyn 1/2017 571,00 18/01/2017 26/01/2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6/17
2015/025 08/02/2017 Služby ochrany pred požiarmi za január /2017 20,00 01/02/2017 13/02/2017 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 7/17
17005 08/02/2017 Záloha hosting priestoru a databázy My SQL-2016 a vytvorenie novej štruktúry 2017 54,00 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 8/17
2793101362 08/02/2017 Úhrada za služby pevnej siete + internet 28,08 06/02/2017 20/02/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/17
720170566 08/02/2017 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/17-01/18 184,32 06/02/2017 26/02/2017 VEMA, s.r.o. 31355374 10/17
7283696946 13/02/2017 Úhrada za plyn 2/2017 553,00 06/02/2017 15/02/2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11/17
1702000084 07/02/2017 Poplatok za odborný seminár 20,00 14/02/2017 23/02/2017 ArtEdu spol. s.r.o. 46960333 12/17
02022017/2 15/02/2017 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 236,50 06/02/2017 06/02/2017 ZŠ Bernolákova 16 35543019 13/17
1711220045 22/02/2017 Dodávka tepelnej energie 01/2017 1.675,82 13/02/2017 22/02/2017 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 14/17
2290085565 15/02/2017 Úhrada za elektrinu 01/2017 440,71 15/02/2017 24/02/2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 15/17
3412780729 15/02/2017 Úhrada za mobil 23,54 15/02/2017 23/02/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/17
17017 21/02/2017 Účtovníctvo a PaM 01/2017 70,00 17/02/2017 01/03/2017 Stredisko služieb škole 35540419 17/17
1700069 02/03/2017 Oprava 2 ks kotlov 530,15 02/03/2017 09/03/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 18/17
7258802699 10/03/2017 Úhrada za plyn 3/2017 521,00 02/03/2017 15/03/2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 19/17
2017/058 10/03/2017 Služby ochrany pred požiarmi za február /2017 20,00 03/03/2017 14/03/2017 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 20/17

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.