Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
8780994108 14/01/2016 Úhrada za služby pevnej siete a internet 25,74 05/01/2016 18/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/16
11012016/2 14/01/2016 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 459,29 11/01/2016 11/01/2016 ZŠ Bernolákova 16 35543019 2/16
1511221062 14/01/2016 Dodávka tepelnej energie 12/2015 1.305,46 12/01/2016 21/01/2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 3/16
7600302278 15/01/2016 Úhrada za mobil 23,54 15/01/2016 25/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 4/16
7318343176 26/01/2016 Úhrada za plyn 559,00 15/01/2016 25/01/2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5/16
2290085565 26/01/2016 Úhrada za elektrinu 432,66 18/01/2016 27/01/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6/16
16011 11/02/2016 Záloha hosting priestoru a databázy My SQL-2016 a vytvorenie novej štruktúry 54,00 01/02/2016 10/02/2016 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 7/16
7273470020 11/02/2016 Úhrada za plyn 542,00 02/02/2016 15/02/2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 8/16
2016/016 11/02/2016 Služby ochrany pred požiarmi za 1/2016 20,00 04/02/2016 13/02/2016 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 9/16
16017 11/02/2016 Účtovníctvo a PaM 1/2016 70,00 04/02/2016 15/02/2016 Stredisko služieb škole 35540419 10/16
8781910150 11/02/2016 Úhrada za služby pevnej siete a internet 25,57 08/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 11/16
720160876 11/02/2016 Bankový modul HB0063 14,40 08/02/2016 21/02/2016 VEMA, s.r.o. 31355374 12/16
720161001 11/02/2016 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/16-01/17 167,40 09/02/2016 25/02/2016 VEMA, s.r.o. 31355374 13/16
1611220067 23/02/2016 Dodávka tepelnej energie 1/2016 1.668,13 09/02/2016 18/02/2016 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 36179345 14/16
09022016/2 11/02/2016 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu 415,90 10/02/2016 10/02/2016 ZŠ Bernolákova 16 35543019 15/16
1602000373 18/02/2016 Úhrada za účastnícky poplatok za odborný seminár 165,00 12/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 16/16
2290085565 18/02/2016 Úhrada za elektrinu 412,64 16/02/2016 24/02/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 17/16
7601252899 18/02/2016 Úhrada za mobil 23,54 16/02/2016 25/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 18/16
1600088 11/03/2016 Oprava gastro zariadení. 515,88 01/03/2016 05/03/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 19/16
7135374937 11/03/2016 Úhrada za plyn 511,00 02/03/2016 15/03/2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 20/16

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.