Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2014/381 14/01/2015 Služby ochrany pred požiarmi za december/2014 20,00 € 07/01/2015 13/01/2015 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 1/15
3769549696 14/01/2015 Úhrada za pevnú linku + internet 25,57 € 07/01/2015 19/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 2/15
08012015/2 14/01/2015 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu. 511,62 € 08/01/2015 08/01/2015 ZŠ Bernolákova 16 35543019 3/15
2015004 14/01/2015 Záloha hosting priestoru a databázy My SQL - 2014 a vytvorenie novej štruktúry. 54,00 € 08/01/2015 15/01/2015 HUGO media s.r.o. 45634823 4/15
1411221077 14/01/2015 Dodávka tepelnej energie 12/2014. 1.172,84 € 13/01/2015 21/01/2015 Dalkia Východné Slovensko s.r.o. 36179345 5/15
7308152114 27/01/2015 Úhrada za plyn 548,00 22/01/2015 31/01/2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6/15
7283210644 05/02/2015 Úhrada za plyn 531,00 03/01/2015 16/02/2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 7/15
2015/012 05/02/2015 Služby ochrany pred požiarmi za január/2015 20,00 € 03/02/2015 13/02/2015 Kateřina Nevelosová - NEVKA 37264184 8/15
7500253264 05/02/2015 Úhrada za mobil 28,50 € 04/02/2015 26/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/15
720150521 05/02/2015 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/15 - 01/16 165,60 € 05/02/2015 22/02/2015 VEMA, s.r.o. 31355374 10/15
2770503859 09/02/2015 Úhrada za pevnú linku + internet 25,57 09/02/2015 17/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 11/15
09022015/2 09/02/2015 Úhrada za vodné, stočné a zrážkovú vodu. 543,86 09/02/2015 09/02/2015 ZŠ Bernolákova 16 35543019 12/15
2220146020 12/02/2015 Úhrada za elektrinu 1.281,00 10/02/2015 16/02/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 13/15
1511220061 12/02/2015 Dodávka tepelnej energie 1/2015 1.358,82 10/02/2015 19/02/2015 Dalkia Východné Slovensko s.r.o. 36179345 14/15
15016 12/02/2015 Účtovníctvo a PaM 1/2015 70,00 11/02/2015 18/02/2015 Stredisko služieb škole 35540419 15/15
7501217552 20/02/2015 Úhrada za mobil 23,54 13/02/2015 25/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/15
20154017 20/02/2015 Výmena trojfázového vypínača k myčke 89,75 18/02/2015 25/02/2015 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 17/15
2150100664 20/02/2015 Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami 180,78 18/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura 00606707 18/15
2015009 20/02/2015 Hosting HUGO a doména 03/2016 40,00 19/02/2015 28/02/2015 HUGO media s.r.o. 45634823 19/15
7288246524 06/03/2015 Úhrada za plyn 500,00 03/03/2015 16/03/2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 20/15

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.