Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

NÁVRATKA K ONLINE PRIHLÁŠKE - nutné odovzdať v jedálni

Tak ako je nutné pri nástupe do školy odovzdať Zdravotný dotazník či Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím nezabudnite vytlačiť, vypísať a podpísať aj návratku, ktorá slúži ako potvrdenie Vami vypísanej online prihlášky. Návratku stačí odovzdať v jedálni, keď príde dieťa na obed. Po odovzdaní návratky Vám zašleme emailom prihlasovacie údaje k aplikácii, ktorá bude slúžiť na prihlasovanie a odhlasovanie stravy pre Vaše dieťa, dozviete sa či Vaše dieťa bolo na obede, prípadne či máte všetko uhradené. 

Viac informácií a tiež návratku na stiahnutie nájdete na https://www.sjberke.sk/

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.