Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OBEDY OD 15.6.2020 PRE ŽIAKOV PRÍTOMNÝCH NA VYUČOVANÍ

Chcem iba pripomenúť, že žiakom, ktorí mali doteraz dištančnú formu štúdia a už nastúpia od pondelka 15.6.2020 (ročníky 1. - 5.) na preznečné vyučovanie v škole, je nutné prihlásiť obed v jedálni.

Žiaci, ktorí nastúpili už 1.6. 2020 hlásia iba prípadné zmeny (neúčasť na vyučovaní, choroba....).

Za prihlásenie a odhlásenie z obedov je zodpovedný rodič/zákonný zástupca.

Ďakujem za pochopenie :) 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.