Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

FLEXI ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV

logo flexiMSN

Vážení rodičia,

 

od 4.11.2019 bude na našej škole  prebiehať  FLEXI ŠKOLSKÉ  STRAVOVANIE, čo znamená

praktické overovanie a kvalifikované posúdenie FLEXI školského stravovania vo vybraných zariadeniach školského stravovania.   

Súčasťou  programu  „FLEXI“  je vypracovaný jedálny lístok, ktorý je vytvorený podľa novej metodiky princípov Materiálových spotrebných noriem a k receptúram pre školské stravovanie v Slovenskej republike.

Cieľom FLEXI stravovania je zníženie podielu živočíšnych bielkovín a tukov, zníženie soli a pridaného cukru, zvyšovanie denného podielu čerstvej zeleniny a zeleninových príloh, ako aj nakupovanie potravín v ekologických obaloch, podpora a nákup potravín od regionálnych dodávateľov. FLEXI zohľadňuje aj cirkevné a kultúrne stravovacie zvyklosti stravníkov.

Na základe nového jedálneho lístka nás bude zaujímať spokojnosť stravníkov a hodnotenie pestrosti a chutnosti jedál.

Viac info nájdete na:  https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vypracoval-moderne-zasady-flexi-stravovania-v-skolskych-jedalnach/

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.