Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Informácie pre rodičov - odhlasovanie a prihlasovanie stravy

Prvý mesiac "obedov zadarmo" máme takmer za sebou a smelé plány z augusta musíme trochu pozmeniť. Prosím o dodržiavanie a rešpektovanie nižšie uvedených pokynov, nakoľko mesiac september nám v jedálni spôsobil niekoľko problémov čo sa týka normovania surovín a prípravy stravy. 

 

ODHLASOVANIE STRAVY :

- strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, najneskôr do 8.00 hod. priamo v ŠJ  055/64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

1. Neúčasť na vyučovaní v  prípade choroby

2. Ak je žiak v škole, ale napriek tomu si obed nepraje

3. V prípade krúžkov je možné stravu odhlásiť aj  určité dni na celý školský rok

Ak sa strava neodhlási na čas, je nutné uhradiť plnú sumu za každý obed !!!

 

PRIHLASOVANIE STRAVY :

 - stravu je nutné nahlásiť 24 hod. vopred, najneskôr ráno do 8.00 hod. priamo v ŠJ 055/ 64 22 495, alebo osobne a to z dôvodu :

  1. Ak žiak príde na vyučovanie po 8.00 hodine ráno / návšteva lekára, meškanie spojov a pod. /
  2. Ak si žiak zabudne číp

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto skutočnosť  nahlásiť priamo v ŠJ inak dieťaťu nebude obed v daný deň navarený , preto obed dieťa nedostane!!!

 

  • Prosíme číp používať denne v škole ku dochádzke, aj v školskej jedálni !!! Ranné čipovanie slúžie pre našu kontrolu, ktorú robíme v priebehu dňa, čipovanie pri obede slúži ako potvrdenie, že dieťa odobralo stravu.
  • Číp v žiadnom prípade neslúži na odhlasovanie a prihlasovanie stravy !!!
  • Ak dieťaťu príde počas vyučovania nevoľno a odíde domov , je nutné informovať admin.prac.ŠJ, s ktorou si po dohode obed prídete odobrať  alebo ho ona označí priamo v PC.

 

Dúfame, že v prípade nejasnosti nás budete kontaktovať. 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu :)                                                    kolektív školskej jedálne

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.