Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

ZMENY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Onedlho sa začne nový školský rok a s ním nás čaká niekoľko zmien. Asi najdôležitejšou bude dotácia na stravu pre deti základných škôl, kedy bude štát prispevať na jeden obed vo výške 1,20€. Podmienkou ale je, aby sa dieťa záčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed.

Z toho dôvodu nás čaká aj ďalšia zmena, čo sa týka dochádzky detí. Hneď v septembri by sa mal spustiť dochádzkový systém. Pri vstupoch do škôl budú nainštalované terminály, cez ktoré si dieťa priložením čipu označí účasť v škole, teda účasť na vyučovaní a v prípade, že je prihlásené aj na stravovanie, tak automaticky aj obed. Je nutné, aby si na tieto čipy zvykli a používali ich od prvého dňa, nakoľko bez potvrdenie účasti žiaka na vyučovaní by mu nebol pripravený obed. To znamená, že sa obedy budú pripravovať len žiakom, ktorí sú ráno prihlásení cez dochádzkový systém.V prípade, že dieťa bude na vyučovanie meškať /návšteva lekára..../ je nutné túto skutočnosť nahlásiť telefonicky čím skôr na tel.čísle 055/ 6422 495.

 

Aj naďalej platí, že dieťa/ žiak musí byť na stravovanie prihlásený, teda musí mať vypísaný zápisný lístok, a mať zakúpený čip, ktorý slúži  na prihlasovanie do dochádzky a sledovanie odobratej stravy. Bez zápisného lístka a funkčného čipu sa dieťa/ žiak nemôže stravovať v školskej jedálni.

 

V prípade, že ste na stravu doposiaľ Vaše dieťa neprihlásili, je možné tak urobiť od 19.8.2019 do konca prázdnin denne od 8.30 - 14.00 hod.

 

Od 1.9.2019 sú v platnosti nový finančné pásma na nákup potravín.

Stravné pre:

ŽIACI l. STUPŇA     1,15€ / dotácia na stravu je 1,20€, žiak nedopláca stravné/

ŽIACI ll. STUPŃA    1,23€ / dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca na jeden obed 0,03€, čo je v prepočte 6,00€ na celý školský rok/

DOSPELÍ STRAVNÍCI, CUDZÍ STRAVNÍCI, ZAMESTNANCI    1,33€ + 1,20€ réžijné náklady = 2,53€

 

Diétne stravovanie pre:

ŽIACI l. STUPŇA     1,38€ /dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca 0,18€ na jeden obed/

ŽIACI ll. STUPŃA    1,48€ /dotácia na stravu je 1,20€, žiak dopláca 0,28€ na jeden obed/

 

                           Prajem Vám ešte krásný zvyšok prázdnin a tešíme sa na Vás v septembri :) 

                                                                                                         

 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.