Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Pár informácií týkajúcich sa stravovania na konci školského roka:

Poprosíme:

- dodržať termín úhrady stravného podľa VZN mesta Košice č.103 do 5.6.2019

- zrušiť trvalé príkazy na úhradu stravy - od mesiaca sepember bude poskytnutá štátna dotácia /"obedy zdarma"/ na stravu pre všetky deti ZŠ. Preplatky budú zasielané bankovým prevodom počas prázdnin

- obedy z posledných dvoch dní t.j.27.6. a 28.6. odhlasovať najneskôr do 26.6.2019 do 14.00 hod. kvôli uzávierke a objednávkam surovín 

 -odchod prípadne prestup na inú školu nahlásiť administratívnej pracovníčke

 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.