Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Testovanie 9 /3.4.2019/ - oznam pre stravníkov ZŠ Bernolákova 16

Z dôvodu skúšok - Testovanie 9, ktoré sa bude konať dňa 3.4.2019, sú žiaci druhého stupňa ZŠ Bernolákova 16 zo stravy automaticky odhlásení. V príprade záujmu o stravovanie v tento deň, je nutné prihlásiť sa na obed najneskôr do 1.4.2019 do 14.00 hod. 

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.